Học bổng | Guitarist Trần Văn Trường

Trao tặng học bổng đàn guitar cho bạn
Diệu Anh - Sinh viên đại học Luật Hà Nội.


Trao tặng học bổng đàn guitar cho bạn
Trần Thị Sao Chi - Sinh viên Học viện Y học Cổ truyền.

Trao tặng học bổng đàn guitar cho bạn
Phạm Tiến Thành - Sinh viên Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông Hà Nội.

Trao tặng học bổng đàn guitar cho bạn
Nguyễn Thị Mai Hương - Sinh viên đại học Quốc gia Hà Nội.

Trao tặng học bổng dây đàn guitar cho bạn
Lưu Thị Thu Hiền - Sinh viên đại học Bách khoa Hà Nội.